klientské změny

klientské změny

Jako manažer klientských změn poskytujeme služby developerským společnostem, generálním zhotovitelům a jejich klientům. Nabízíme vlastní systém zpracování a monitorování klientských změn, kdy s klienty uzavíráme dodatky na standardní či nadstandardní vybavení, případně připravujeme podklady pro uzavření specifických dodatků mezi obchodním partnerem a klientem. Na vybraných projektech můžeme spolupracovat od přípravy projektové dokumentace až do předání bytových jednotek/rodinných domů. Našim klientům jsme k dispozici od zahájení klientských změn až do ukončení developerského projektu.

 • Vypracujeme a upravíme systém klientských změn, který popisuje postup pro klienty, vzorkovny, projektanta, zhotovitele, manažera klientských změn a developera
 • Zpracováváme a upravujeme vzorovou klientskou dokumentaci, kterou budeme používat při zajištění klientského servisu
 • Jednáme s vybranými dodavateli o výběrech standardních a nadstandardních materiálů
 • Seznamujeme klienty s dodavateli standardních a nadstandardních materiálů
 • Řídíme a koordinujeme požadavky klientů na změny ve stavebních dispozicích v propojení s dodavateli a projektanty
 • Kontrolujeme dodržování termínů zpracování klientských změn v návaznosti na harmonogram výstavby
 • Zajišťujeme zanesení klientských změn do stavebních dispozic a jednotlivých profesí v programu Auto CAD
 • Provádíme výpočty nadstandardních prací nad rámec výběrů materiálů u vybraných vzorkoven
 • Zajišťujeme fakturační úkony za uzavřené rekapitulace klientských změn a kontrolujeme jejich finanční plnění
 • Zajišťujeme předání a kontrolu klientem odsouhlasené dokumentace klientské změny v odpovídajícím množství, jako podklad pro realizaci klientské změny
 • Provádíme kontrolu realizace klientských změn dle projektové dokumentace včetně instalací TZB a dispozičního řešení před finální úpravou povrchů
 • Nabízíme doplňkové služby a sortiment (mimo oblast materiálů a služeb dodávaných vybranými dodavateli) formou přímých dodávek  

Pro jednání s klienty disponujeme vlastními prostory. Využíváme spolupráce s vybranými dodavatelskými vzorkovnami standardních a nadstandardních obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, podlahových krytin a dveří. Stálá spolupráce nám přináší řadu výhod. Jsme připraveni spolupracovat a využívat prostory i našich obchodních partnerů.

Sytém klientských změn je možné přizpůsobit:

 • Množství bytových jednotek/rodinných domů
 • Ekonomice projektu
 • Délce výstavby projektu
 • Použitým stavebním konstrukcím
 • Vybraným dodavatelům standardních a nadstandardních materiálů
 • Stávajícímu systému obchodních partnerů

© NACONI s.r.o. 2012. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.