Co jsou to klientské změny?

Klientskou změnou ve spolupráci s týmem developera a generálním zhotovitelem rezidenčního projektu umožňujeme budoucímu majiteli jednotky uzpůsobit si kupovaný prostor dle jeho představ.

Klient může zpravidla zasahovat do projektu již ve fázi dispozičních úprav s dopadem do statiky, umožňují se mu dispoziční úpravy spojené se změnou příček. Plánují se změny umístění a počtu zařizovacích předmětů, vývodů a koncových prvků elektroinstalace aj. Samozřejmostí je možnost záměny standardního vybavení za nadstandardní, nebo výběr standardního vybavení v nestandardním rozsahu.

Veškeré činnosti se řídí daným harmonogramem výstavby, úpravy diskutujeme s GZ. Nikdy není dovoleno zasahovat do celkové koncepce domu nebo bytu (posunutí nosných zdí, zvětšování zastavěné plochy atd.)

Naši pracovníci jsou projektoví manažeři, architekti, projektanti, rozpočtáři a stavební technici, kteří mají potřebné vzdělání a léta praxe.

 

 

© NACONI s.r.o.

WebDesign by
Heaven Design