Přehled projektů 2012-2017, region Praha

V uplynulých letech jsme zrealizovali řadu projektů a dosáhli vynikajících výsledků. Postupně jsme se vyprofilovali do dnešní podoby firmy, která stále více splňuje specifické požadavky zastupovaných developerů.


Počet získaných projektů je odrazem naší upevňující se pozice na trhu a to nejen v České republice ale i na Slovensku. To nám dává sebedůvěru, abychom v našich plánech zůstali ambiciózní. Očekáváme zachování si kvality našich služeb, naším dalším neméně důležitým cílem je rozšiřování služeb v oblasti interiérového designérství, technických přejímek či vyřizování reklamací.

I v letošním roce zahajujeme několik zajímavých projektů. O našich aktuálních i referenčních projektech, se můžete dozvědět více v sekci Pro Klienty.

 

 

© NACONI s.r.o.

WebDesign by
Heaven Design